Šobrīd Daugavpilī

26.04.2018. Saistošie noteikumi Nr.15 Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (Latvijas Vēstnesis, 01.12.2010., Nr.190 (4382), 14.12.2013., Nr.245(5051), 02.07.2015., Nr.127(5445), 05.08.2016., Nr.150 (5722), Nr.220 (6047), aizstājot noteikumu tekstā vārdus “Sporta un jaunatnes departaments” ar vārdiem “Sporta  pārvalde” (attiecīgā locījumā).

 

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                             

R.Eigims