Šobrīd Daugavpilī

10.12.2015. Lēmums Nr.538 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.166 (par Nekustamā īpašuma nodokļa un nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.04.2021, 23:26