Šobrīd Daugavpilī

29.08.2019. Lēmums Nr.533 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000382004, Daugavas ielā 52, Daugavpilī, pārdošanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29