Šobrīd Daugavpilī

29.08.2019. Lēmums Nr.532 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310154, Dravnieku ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29