Šobrīd Daugavpilī

25.07.2019. Lēmums Nr.482 Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29