Šobrīd Daugavpilī

25.07.2019. Lemums Nr.471 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310020, Daugavpilī, pārdošanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29