Šobrīd Daugavpilī

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
27
Pieņemts:
11.08.2016
Publicēts:
11.08.2016

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.panta otro daļu

 

            Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” (“Latvijas Vēstnesis”, 250 (5568), 22.12.2015., 17 (5589), 26.01.2016.) šādus grozījumus:

  1. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus “Sociālo lietu pārvalde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Sociālais dienests” (attiecīgā locījumā).
  2. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar 30.punktu šādā redakcijā:

“30. SIA “Rīgas 2.slimnīca””.

 

Domes priekšsēdētājs                                (personiskais paraksts)                       

J.Lāčplēsis