Šobrīd Daugavpilī

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pil

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
43
Pieņemts:
08.12.2016
Publicēts:
08.12.2016

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt Noteikumu 18.punktu ar jaunu 18.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

“18. 14. pieņem lēmumus par aizliegumu atrasties uz publisko ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība”.

Uzskatīt līdzšinējo 18.14.apakšpunktu attiecīgi par 18.15.apakšpunktu.

2. Papildināt Noteikumus ar 112.punktu šādā redakcijā:

“112.1 Atbildes uz Domei adresētiem privātpersonu iesniegumiem un informācijas pieprasījumiem sniedz attiecīgā Domes struktūrvienība tās kompetencē esošajos ietvaros, atbildes paraksta Domes struktūrvienības vadītājs vai persona, kura pilda struktūrvienības vadītāja pienākumus.”

              

Domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)                                 

J.Lāčplēsis