Šobrīd Daugavpilī

22.10.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2020.gada ___.______ saistošie noteikumi Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 „Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”"" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
34
Publicēts:
19.10.2020