Šobrīd Daugavpilī

12.09.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas 2019.gada___. septembra saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs"" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošo noteikumu projekti
Status:
Stājās spēkā
Dok. Nr.:
19
Publicēts:
09.09.2019