Šobrīd Daugavpilī

25.07.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada __._____ saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība"" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38