Šobrīd Daugavpilī

28.03.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada __. ___ saistošo noteikumu Nr.___ Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai” un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošo noteikumu projekti
Status:
Stājās spēkā
Dok. Nr.:
7
Publicēts:
25.03.2019