Šobrīd Daugavpilī

17.01.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada _.___ saistošo noteikumu Nr. _ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
01
Publicēts:
14.01.2019