Šobrīd Daugavpilī

22.11.2018. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2018.gada _.__ saistošo noteikumu Nr. ____ "Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem" un to paskaidrojuma raksts (Vieglo taksometru maksimāli pārvadājumu tarifi)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošo noteikumu projekti
Status:
Stājās spēkā
Dok. Nr.:
35
Publicēts:
19.11.2018