Šobrīd Daugavpilī

SIA "Daugavpils lidosta"

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.12.2021, 11:41

SIA "Daugavpils lidosta" 2019.gada pārskats

20.02.2020. dalībnieku sapulces lēmumi

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu 20.02.2020

Operatīvā bilance uz 30.09.2021.

Operatīvā bilance uz 30.06.2020.

Operatīvā bilance uz 31.12.2019.

Operatīvā bilance uz 30.09.2019.

Operatīvā bilance uz 30.06.2019.

Operatīvā bilance par 2019.gada 1.ceturksni

Statūti

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā uz izmaksātās dividendes 2018.gadā

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā un izmaksātās dividendes 2019.gadā

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā un izmaksātās dividendes 2020.gadā

SIA "Daugavpils lidosta" valdes locekļa CV
SIA "Daugavpils lidosta" 2018.gada pārskats
Komercdarbības veidi
Vispārējie stratēģiskie mērķi

Ziņas par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu
Operatīvā bilanse
Informācija par SIA „Daugavpils lidosta” sociālajām garantijām
Informācija par SIA „Daugavpils lidosta” piemaksām, prēmijām un naudas balvām
SIA „Daugavpils lidosta” amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Dalībnieku sapulces paziņojums (15.04.2020.)

Dalībnieku sapulces paziņojums (07.09.2020.)

Dalībnieku sapulces paziņojums (27.10.2020.)

Dalībnieku sapulces paziņojums (04.01.2021.)

Dalībnieku sapulces paziņojums (24.02.2021.)

Dalībnieku sapulces paziņojums (07.04.2021.)

Dalībnieku sapulces paziņojums (16.06.2021.)

Dalībnieku sapulces paziņojums (29.07.2021.)

Dalībnieku sapulces paziņojums (10.12.2021.)

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi (15.04.2020.)

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi (07.09.2020.)

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi (27.10.2020.)

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi (04.01.2021.)

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi (24.02.2021.)

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi (07.04.2021.)

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi (16.06.2021.)

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi (29.07.2021.)

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi (10.12.2021.)

2019.gada pārskats (revidēts)

2020.gada pārskats (revidēts)

Operatīvā bilance uz 31.03.2020.

Operatīvā bilance uz 30.09.2020.

Operatīvā bilance uz 31.12.2020.

Operatīvā bilance uz 31.03.2021.

Operatīvā bilance uz 30.06.2021.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA "Daugavpils lidosta" vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.-2025.gadam