Šobrīd Daugavpilī

Vandai Mihailovai piešķirs pašvaldības apbalvojumu “Mūža ieguldījums” Pašvaldības ziņas

342
Vandai Mihailovai piešķirs pašvaldības apbalvojumu “Mūža ieguldījums”

Ceturtdien, 2. februārī, Daugavpils valstpilsētas pašvaldības Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē deputāti skatīja un lēma virzīt apstiprināšanai Domes sēdē jautājumu par apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu Vandai Mihailovai, kura jau 30 gadus sekmīgi vada Daugavpils Invalīdu biedrību.

Vanda Mihailova dzimusi Neretā. Beidzoties Otrajam pasaules karam, viņas ģimene pārcēlās uz dzīvi Vabolē, kur Vanda absolvēja vidusskolu. Pēc tam viņa mācījās Dzērbenes lauksaimniecības tehnikumā, kur apguva agronoma profesiju. Vēlāk Vanda apprecējās un pārcēlās uz Daugavpili, kur dzīvo arī pašlaik.

Pateicoties savai sirsnībai, aktivitātei un organizatoriskajām spējām, Vandu Mihailovu ievēlēja par Daugavpils Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāju. Deviņdesmito gadu sākumā tā bija liela organizācija, kas apvienoja vairāk nekā 600 biedru, starp kuriem V. Mihailovai izdevās atrast domubiedrus, ar kuriem kopā tika organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes organizācijas biedriem un pilsētas iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.

30 gadu laikā Daugavpils Invalīdu biedrībai izveidota veiksmīga sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām un pilsētas uzņēmējiem, kuri regulāri veic dažāda veida ziedojumus un atbalsta personas ar īpašām vajadzībām, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru veidojot subsidētās darba vietas. V. Mihailova ar aizrautību organizēja sporta spēles, radošās meistarklases, ekskursijas un dažādus pasākumus, lai bagātinātu sociāli mazāk aizsargāto daugavpiliešu ikdienu. V. Mihailova aktīvi sadarbojās arī ar valsts un pašvaldību institūcijām, lai veidotu dialogu starp Daugavpils Invalīdu biedrību un lēmumu pieņēmējiem.

Kolēģi un līdzcilvēki atzinīgi vērtē V. Mihailovas izcilās organizatoriskās spējas, augsto atbildības sajūtu un empātiju, kas vienmēr ļāva rast risinājumus visdažādākajiem problēmjautājumiem, uzlabot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti un veicināt šo personu līdzdalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Lēmumu par apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu Vandai Mihailovai Daugavpils pilsētas pašvaldības deputāti pieņems nākamajā Domes sēdē.

* Saskaņā ar Nolikumu „Par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem” 6.1. punktu apgalvojums Apbalvojumu “Mūža ieguldījums” pasniedz par darbu Daugavpils pilsētas labā un sakarā ar nozīmīgu dzīves un darba jubileju.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!