V. Bojarūns izslēgts no Mājokļu komisijas sastāva un zaudē komisijas priekšsēdētāja amatu Pašvaldības ziņas

593
V. Bojarūns izslēgts no Mājokļu komisijas sastāva un zaudē komisijas priekšsēdētāja amatu

Ceturtdien, 31. augustā, Daugavpils valstspilsētas domes sēdē pieņemts lēmums izslēgt no Mājokļu komisijas sastāva Vladislavu Bojarūnu, jo komisijas priekšsēdētājs V. Bojarūns, būdams valsts amatpersona, bez Pašvaldības domes atļaujas pārstāvēja personas ar invaliditāti intereses administratīvajā procesā Pašvaldības iestādēs un ar savu rīcību sekmēja personas ar invaliditāti no Pašvaldības tai pienākošos finanšu līdzekļu nelietderīgo pārvaldīšanu, rezultātā, kā to ir atzinusi LR Dienvidlatgales prokuratūras prokurore, persona ar invaliditāti varēja nodarīt kaitējumu savām interesēm.

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām, valsts persona amatu var savienot tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu par “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas rakstveida atļauja. V. Bojarūns iesniegumu amata savienošanai nav rakstījis un atļauju nav saņēmis.

Saskaņā ar Prokuratūras sniegto informāciju, pastāv augsta līmeņa ticamības pakāpe tam, ka gadījumā, ja V.Bojarūna pārstāvētā persona līdz likumīgā aizgādņa iecelšanas brīdim saņemtu viņai pienākošos naudas līdzekļus, šo naudas līdzekļu nelietderīgās pārvaldīšanas rezultātā persona nodarītu kaitējumu savām interesēm.

Izvērtējot minēto informāciju, Dome pieņēmusi lēmumu izslēgt V.Bojarūnu no Mājokļu komisijas sastāva, savukārt Daugavpils bāriņtiesa turpinās aizstāvēt personas ar invaliditāti intereses tiesā līdz aizgādnības nodibināšanai.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes
Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!