Šobrīd Daugavpilī

Uz esošo sporta skolu bāzes Daugavpilī veidos jaunu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi Pašvaldības ziņas

386
Uz esošo sporta skolu bāzes Daugavpilī veidos jaunu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi

Ceturtdien, 2. februārī, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja un lēma virzīt apstiprināšanai jautājumu par pašvaldības pārraudzībā esošo sporta skolu apvienošanu, izveidojot jaunu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sporta ievirzes programmu īstenošanu un efektīvu pašvaldības resursu administrēšanu, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu un sporta pārvalde rosina reorganizēt Daugavpils Individuālo sporta veidu skolu, Daugavpils Ledus sporta skolu un Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolu, tās apvienojot un izveidojot jaunu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi Daugavpilī.

Sporta skolu reorganizāciju paredzēts ar 2023. gada 1. septembri, lai bērniem un jauniešiem jau nākamajā – 2023./2024. mācību gadā būtu iespēja uzsākt sporta ievirzes izglītības programmu apguvi jaunā izglītības iestādē. Paredzēts, ka jaunizveidotajā sporta skolā tiks īstenotas visas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, kas pašlaik pieejamas sporta skolās, kuras paredzēts reorganizēt. Turklāt sporta ievirzes izglītības iestāde ar plašāku specializāciju ļaus attīstīt jau esošās un veidot jaunas sporta ievirzes izglītības programmas.

Apvienojot minētās sporta skolas un izveidojot jaunu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi, Jaunatnes lietu un sporta departaments varēs īstenot kvalitatīvāku iestādes pārraudzību. Jāpiebilst, ka lielākoties sporta skolas audzēkņi mācības turpinās iepriekšējās telpās, kur pieejama katram sporta veidam nepieciešamais aprīkojums.

Plānots, ka galīgo lēmumu par sporta skolu apvienošanu deputāti pieņems nākamajā Domes sēdē 9. februārī.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!