Šobrīd Daugavpilī

Turpinās darbs pie jautājuma risināšanas par bērnu izmitināšanu krīzes situācijā Domes ziņas

128
Turpinās darbs pie jautājuma risināšanas par bērnu izmitināšanu krīzes situācijā

10. novembrū Daugavpils Domē notika otrā sanāksme, kuras laikā Domes vadība un atbildīgo dienestu un struktūru vadība apsprieda Labklājības ministrijas izstrādātās vadlīnijas sakarā ar Covid-19 un pašvaldības rīcību, ja saslimšanas gadījumā ģimenē paliek bērni bez vecāku gādības.

Pirmajā sēdē darba grupas vadītājs Jānis Lāčplēsis uzdeva atbildīgajiem dienestiem sagatavot priekšlikumus par telpām, kur izvietot bērnus un par nepieciešamajām izmaksām bērnu uzturēšanai. Svarīgs jautājums ir arī par aprūpētājiem. Speciālisti uzsvēra, ka ir arvien vairāk gadījumu, kad slimo ģimenes, tāpēc pašvaldībai ir jābūt gatavai reaģēt, ja vecāku slimības gadījumā bērns netiek aprūpēts. Sanāksmē tika spriests arī par sabiedrisko organizāciju un brīvpratīgo iesaistīšanu. Nolemts izstrādāt rīcības plānu, kas noteiks, kā jārīkojas dienestiem un vecākiem krīzes situācijā. Tuvakajā laikā jautājumu skatīs komitejās un Domes sēdē.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa