Šobrīd Daugavpilī

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ārkārtas SĒDE Pašvaldības ziņas

579
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ārkārtas SĒDE

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjaņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attalinatā režīmā (Zoom) 2021.gada 23.septembrī, plkst.13.20 un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” nolikumā Nr.8

Ziņotājs — vadītāja L.Smikova