Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

653
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 23.novembrī plkst. 13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.
  2. Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi".
  3. Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 "Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam".
  4. Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __.__________ saistošo noteikumu Nr.___ "Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti" apstiprināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!