Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

264
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 2.februārī, plkst. 13.00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!