Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

226
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasaucSociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 16.novembrī, plkst.13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai "Ilgas" no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

  1. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.
  2. Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Ģimenes mājas “Pīlādzis” nolikumā.
  3. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sociālais dienests" pamatbudžeta programmās.
  4. Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja p.i. M.Gerasimova