Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

213
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 22.septembrī, plkst.13.00, un

izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

Ziņotājs – Daugavpils Sociālā dienesta vecākā juriste L.Žuromska.

  1. Par grozījumiem Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra nolikumā Nr.5.

Ziņotājs – Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja G.Ļipovskaja

 

PAPILDJAUTĀJUMI

  1. Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests” no pamatbudžeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai” un apropriācijas palielināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils Sociālā dienesta vecākā juriste L.Žuromska.