Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

158
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasaucSociālo jautājumu komitejas sēdi2020.gada 19.novembrī, plkst.14.00videokonferences režīmāun izsludina šādu darba kārtību:

1.Par Daugavpils pilsētas domes 2020. gada _.__ saistošo noteikumu Nr._

“ Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid – 19 infekcijas izplatību” apstiprināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

2.Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “ Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu”.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka

3.Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu”. 4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra ( 2016. gada 22. decembrī( precizēts)) saistošajos noteikumos Nr.46 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes deputāts A.Elksniņš