Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

244
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 17.oktobrī, plkst.14.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē 

Darba kārtība:

1.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”

 

 

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i E.Kuzmina

 

 

3.

Par līdzekļu ieplānošanu lifta ierīkošanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēka.

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītājs V.Plonis

 

 

5.

Valsts nodarbinātības aģentūras Daugavpils reģiona nodaļas vadītājas J.Kornutjakas informatīvs ziņojums par subsidētām darba vietām personām ar invaliditāti 2020.gadā.