Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

172
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 19.septembrī, plkst.14.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālās komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka