Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

223
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 22.augustā, plkst.14.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Informatīvs ziņojums “Par materiālā atbalsta iespējām aizgādņiem”.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i  E.Kuzmina

 

Zinotājs - Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Praņevska

 

 

2.

Informatīvs ziņojums “Par klientu apkalpošanas optimizāciju”.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i  E.Kuzmina