Šobrīd Daugavpilī

SIA “Daugavpils ūdens” darba režīms ārkārtējās situācijas laikā Pašvaldības ziņas

331
SIA “Daugavpils ūdens” darba režīms ārkārtējās situācijas laikā

Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par īpaši stingru ierobežojumu ieviešanu (jeb stingrā "lokdauna" izsludināšanu) Covid-19 izplatības ierobežošanai  laika periodā no 2021.gada 21.oktobra un līdz 15.novembrim  (vai līdz valdības īpašiem paziņojumiem)

klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība)

tiks SLĒGTA

Šajā periodā dažāda veida iesniegumi vai pieteikumi pakalpojumu saņemšanai ir iesniedzami

  • elektroniski (nosūtot aizpildītu un parakstītu ar drošu e-parakstu dokumentu uz kontakti@daugavpils.udens.lv
  • nosūtot pa pastu (SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3,Daugavpils, Latvija, LV 5401)
  • ievietojot dokumentus pastkastītē SIA “Daugavpils ūdens” caurlaides punktā Ūdensvada ielā 3 (pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā).

Aicinām arī izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti:

  • Klientu apkalpošanas centrs  (ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, lietošanas un apmaksas noteikumi; Informācija par līgumu noslēgšanas kārtību;  pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtība pieslēgšanai ū/l tīkliem; decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija utt. - tālr.654 21568, 654 24761, 62103020 klientu.nodala@daugavpils.udens.lv
  • Tehniskā nodaļa (tehnisko noteikumu izsniegšana un konsultācijas pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem) – tālr.654 22552, 654 47818 kontakti@daugavpils.udens.lv;
  • Dežurējošais dispečers (operatīva informācija par remontdarbiem un avārijas situācijām ielu ūdensvada un kanalizācijas tīklos)  – tālr.654 24251 vai m.t. 20229913;
  • Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorija (dzeramā ūdens, virzemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to testēšana akreditētā  laboratorijā)  – tālr. 654 07523, labor@daugavpils.udens.lv;
  • Lietvedības sekretāre - tālr. 654 44565, kontakti@daugavpils.udens.lv
  • Ūdensmērītāju grupa (informācija par ūdensmērītāju uzstādīšanu, ekspluatāciju un verificēšanas termiņiem) – 654 23961;

Gadījumos, ja šajā periodā objektīvu  iemeslu dēļ no kādiem uzņēmuma klientiem  netiks saņemti maksājumi par sniegtiem pakalpojumiem, līdz AS beigām par tiem netiks aprēķināti maksājumu nokavējuma procenti.

Visa aktuālā informācija un iesniegumu veidlapas ir pieejamas www.daugavpils.udens.lv