Šobrīd Daugavpilī

Saules skolā atsākti būvdarbi pārbūvējamajā korpusā Domes ziņas

216
Saules skolā atsākti būvdarbi pārbūvējamajā korpusā

3. jūnijā ģenerāluzņēmējs SIA “Lagron” paziņojis par tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanu un būvdarbu atsākšanu Saules skolas pārbūvējamajā ēkā Saules ielā 2.

Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta” ietvaros tiek būvēts skolas jaunais korpuss (“A” daļa) pie paša dambja Daugavas ielā: jau ir izbūvēts ēkas dzelzsbetona karkass, iekšējā pagalma fasādē ir uzstādīta stiklotās sienas metāla konstrukcija, ārējā fasādē pret Daugavas ielu ir ielikti logi, notiek ēkas siltināšanas un dekoratīvā apmetuma izveides darbi. Tiek montēti inženiertīkli, ventilācijas agregāti, vājstrāvu tīkli. Tiek pabeigta jumta konstrukcijas nosiltināšanas un hidroizolācijas slāņu ierīkošana. Kopumā darbi ir veikti uz 63%.

Savukārt pārbūvējamajā korpusā Saules ielā 2 (“B” daļa) kopš 2018. gada jūlijā bija iestājis tehnoloģiskais pārtraukums, sakarā ar nepieciešamību pārstrādāt tehniskos risinājumus, jo tika konstatēts, ka esošā ēka ir daudz sliktākā stāvoklī, un to vairs nebija iespējas nostiprināt, bet faktiski ir jāpārbūvē no jauna. Šobrīd būvlaukumā ir atsākti demontāžas un būvgružu izvešanas darbi. Darbu izpilde šajā objektā ir 11%.

16. maijā Dome pieņēma lēmumu palielināt projekta neattiecināmās izmaksas par 772864 EUR, ņemot vērā “B” daļas pabeigšanai nepieciešamo papildus darbu iepirkuma konkursa rezultātus, kā arī plānoto būvdarbu apjomu palielinājumu “A” daļā.

Jau 2016. gadā Saules skolas vēsturiskā korpusa 3. stāvā tika veikti apdares darbi, izbūvēti iekšējie elektroniskie un vājstrāvu, kā arī iekšējie kanalizācijas tīkli.

Savukārt 2017. gada decembrī uzsākti jaunā skolas mācību bloka būvdarbi Saules ielā 6/8, kā arī esošās ēkas Saules ielā 2 (bijušās darbnīcas “Daiļrade” cehs) pārbūves darbi.

Būvdarbu būvuzraudzību veic IK „Būvzinis-J” speciālisti, bet autoruzraudzību nodrošina būvprojekta autori SIA „MARK Arhitekti”.

Projektu Nr. 8.1.3.0/17/I/006 īsteno Daugavpils pilsētas dome. Tā rezultātā tiks modernizēts PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projekta kopējie izdevumi sastāda 5703471,94 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 2497325 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 3206146,94 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins
Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv