Šobrīd Daugavpilī

Sakarā ar produktu sadārdzinājumu palielināsies vecāku maksājums par bērnu ēdināšanu bērnudārzos Pašvaldības ziņas

1430
Sakarā ar produktu sadārdzinājumu palielināsies vecāku maksājums par bērnu ēdināšanu bērnudārzos

Ceturtdien, 28. jūlijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja izglītojamo ēdināšanas maksu izmaiņas Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. Līdz ar produktu sadārdzinājumu, vecāku līdzmaksājums no 1. septembra palielināsies par 45,82%.

Veicot produktu iepirkuma procedūru Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai, Izglītības pārvalde analizēja pretendentu piedāvātās cenas salīdzinājumā ar 2021. gada noslēgto līgumu cenām un secināja, ka pamatprodukti – gaļa, piens, miltu izstrādājumi, vidēji sadārdzinājušies par apmēram 50%.

Līdz šim 1-2 gadu vecuma grupu audzēkņu ēdināšanas izcenojums vienam bērnam sastādīja 2,66 eiro, bet sadārdzinoties pārtikas produktiem tas sasniedz 3,31 eiro. Attiecīgi sadārdzinās arī vecāko PII grupu audzēkņu izcenojums.

  1. tabula - Ēdināšanas izmaksas vienam izglītojamajam dienā:

Vecums (gadi)

Pirmsskolas izglītības programmas apguves veids

Izcenojums, EUR

2021./2022.m.g.

Izcenojums, EUR

2022./2023.m.g.

1-2

līdz 12 stundām dienā

(brokastis, pusdienas, launags)

2,66

3,31

1-2

24 stundas dienā

(brokastis, pusdienas, launags, vakariņas)

3,22

3,94

3-6

līdz 12 stundām dienā

(brokastis, pusdienas, launags)

2,95

3,73

3-6

24 stundas dienā

(brokastis, pusdienas, launags, vakariņas)

3,64

4,55

Pašvaldība sedz visas izmaksas, kas saistītas ar bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs - telpu uzturēšanu, izglītības, tehniskā un virtuves personāla atalgojumu kā arī komunālos maksājumus. No pašvaldības budžeta tiek apmaksāta ēdināšana bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Līdz ar pārtikas produktu un energoresursu cenu kāpumu, šim nolūkam palielināsies arī pašvaldības līdzfinansējums.

Ar vecāku līdzfinansējumu tiek segtas tikai bērnu ēdināšanai nepieciešamo produktu izmaksas. Līdz ar pārtikas produktu cenu kāpumu, Izglītības pārvalde rosināja palielināt vecāku līdzmaksājumu no 1,42 eiro uz 2,07 eiro dienā (audzēkņiem 1-2 gadu vecumā) un no 1,71 eiro uz 2,46 eiro dienā (audzēkņiem 3-6 gadu vecumā).

  1. tabula - Izglītojamā likumiskā pārstāvja līdzmaksājuma apmērs vienam izglītojamajam dienā:

Vecums (gadi)

Pirmsskolas izglītības programmas apguves veids

Izcenojums, EUR

2021./2022.m.g.

Izcenojums, EUR

2022./2023.m.g.

1-2

līdz 12 stundām dienā

(brokastis, pusdienas, launags)

1,42

2,07

1-2

24 stundas dienā

(brokastis, pusdienas, launags, vakariņas)

1,57

2,29

3-6

līdz 12 stundām dienā

(brokastis, pusdienas, launags)

1,71

2,49

3-6

24 stundas dienā

(brokastis, pusdienas, launags, vakariņas)

1,99

2,90

Vecāku līdzmaksājums par bērnu ēdināšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs nav palielināts kopš 2008. gada, kad tas sastādīja 1,00 Ls jeb 1,42 EUR dienā, lai gan ēdināšanas izmaksas šajā laika posmā ir mainījušās. Izglītojamo ēdināšanas maksas izmaiņas Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs stāsies spēkā no 2022. gada 1. septembra.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa