Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sēde Domes ziņas

22

2013.gada 14.augustā plkst.16.00 Daugavpilspilsētas domes 10.kab.notiks Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sēde.

Darba kārtība:

1. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1461, Butļerova ielā 1 k-4 - 62, Daugavpilī, novērtēšanu un pārdošanu.

2. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0549, Bauskas ielā ’’114 k-1” - 11, Daugavpilī, novērtēšanu un pārdošanu.

3. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0551, Bauskas ielā 114 k-1 - 14, Daugavpilī, novērtēšanu un pārdošanu.

4. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 032 0217, Viršu ielā 54A k-1 - 28, Daugavpilī, novērtēšanu un pārdošanu.

5. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 1629, Bauskas ielā 114 k-2 - 68, Daugavpilī, novērtēšanu un pārdošanu.

6. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 32A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 novērtēšanu un pārdošanu.

7.Par dzīvojamās mājas Liginišķu ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu Nr.3 un Nr.4 izsoli.

8.Pieteikuma par dzīvojamai mājai Raipoles ielā 4, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala domājamo daļu privatizāciju, kas attiecas dzīvoklim Nr.18,  izskatīšana.

9. Par pirkuma līguma slēgšanu ar dzīvojamās mājas Atmatas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.61 īpašnieku līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.