Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komiteja atbalstīja bezmaksas ēdināšanu 1.- 6.klašu skolēniem Domes ziņas

20

1. augustā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komiteja izskatīja jautājumu par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 14 „Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem ”,  kuri paredz, ka turpmāk  bezmaksas pusdienas Daugavpils skolās tiks nodrošinātas 1.-6. klašu  skolniekiem. Šīm mērķim 2013.gadā papildus nepieciešami Ls 125 586 un turpmākajos gados,  ņemot vērā šobrīd esošo skolēnu skaitu, nepieciešamais finansējums no pašvaldības budžeta sastādīs Ls 515 390. Jautājuma apspriešanas gaitā izskanēja priekšlikums izskatīt nākotnē iespēju paplašināt to izglītojamo loku, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas izdevumu atvieglojumus un piešķirt 50% atvieglojumus Daugavpils 7.-9. klašu skolēniem.

 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā redaktore M.Gorkina