Šobrīd Daugavpilī

Par Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Dukšinskis Domes ziņas

25
Par Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Dukšinskis

1.augustā notika pirmā pēc vēlēšanām Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde, kurā par komitejas priekšsēdētāju tika ievēlēts Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Dukšinskis. Komitejas locekļi izskatīja arī jautājumu par latviešu valodas kursu organizēšanu Daugavpils pilsētā un atbalstīja pieaugušo izglītības programmu „Latviešu valoda iesācējiem”, „Saziņa valsts valodā atbilstoši vidējā līmeņa prasībām” un „Saziņa valsts valodā atbilstoši augstākā līmeņa prasībām” īstenošanu Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, ieplānojot līdzekļus budžetā  8011 latu apmērā.

No 2012.gada 15.marta līdz 2013. gada  15. jūnijam Daugavpils pilsētas Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde organizēja nodarbības 45 grupām dažādos pilsētas mikrorajonos. Katra līmeņa kursu programmas ir paredzētas 100 mācību stundām. Izglītojās 900 Daugavpils iedzīvotāju.

   1.augustā  notika arī Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas kopsēde. Deputāti izskatīja jautājumu par grozījumiem kārtībā , kādā Daugavpils pilsētas dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. Lēmuma projekts paredz,  kā savus pieteikumus sabiedriskās organizācijas varēs iesniegt divreiz gadā: līdz 1.aprīlīm un līdz 1.septembim. Organizācijām būs jāatskaitās par pašvaldības iedalīto līdzekļu izlietošanu.

Visi lēmumu projekti ir novirzīti izskatīšanai kārtējā domes sēdē.

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā redaktore M.Gorkina