Šobrīd Daugavpilī

Izmaiņas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā Domes ziņas

32

30.jūlijā notika apvienotās Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada Civilās aizsardzības komisijas sēde.Komisijas darba mērķis ir koordinēt civilas aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā , kā arī veicināt civilas aizsardzības jautājumu risināšanu Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada teritorijā. Komisijas locekļi nolēma izslēgt  no komisijas sastāva Ž .Kulakovu, V. Širjakovu,  A. Švirkstu,  V. Kosnareviču, A. Elksniņu un L.Kovaļčuku un iekļaut J. Lāčplēsi, P.Dzalbi, V.Dedeli, A.Igolnieci, A.Kucinu un J. Altānu. Par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, par komisijas priekšsēdētāja vietnieku – Pēteris Dzalbe.

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā redaktore M.Gorkina