Šobrīd Daugavpilī

Polijas vēstnieks ar Domes priekšsēdētāju apsprieda investīciju piesaistes iespējas no Polijas Pašvaldības ziņas

82
Polijas vēstnieks ar Domes priekšsēdētāju apsprieda investīciju piesaistes iespējas no Polijas

2. maijā Daugavpilī ieradies Polijas vēstnieks Ježijs Mareks Novakovskis. Viņš atbraucis uz Poļu folkloras festivāla pasākumiem un kolektīva "Kukulečka" 20 gadu jubilejas koncertu. Vēstnieks apmeklēja arī Daugavpils Domi, kur tikās ar Domes priekšsēdētāju Žannu Kulakovu.

Žanna Kulakova uzsvēra, ka Polijas vēstnieka vizīte Daugavpilī ir ļoti svarīgs notikums, jo te ir liela poļu kopiena, kas aktīvi darbojas, saņem Polijas valsts morālu un arī materiālu palīdzību. Tas ir ļoti svarīgi. Atbalsts tiek sniegts gan pasākumu organizēšanai, gan ēku remontam. Ir izremontēts Poļu kultūras centrs, rekonstruēta Poļu ģimnāzija, tagad kārta pienākusi arī poļu bērnudārzam. Žanna Kulakova uzsvēra, ka šī sadarbība ar Polijas valsti, Polijas vēstniecību ir ārkārtīgi nozīmīga un izteica cerību, ka tā attīstīsies.

Tikšanās laikā tika runāts arī par sadarbības veicināšanu ar Radomu, iespējamo poļu investoru ienākšanu Daugavpilī. Novakovska kungs pastāstīja, ka nesen atgriezies no dzimtās pilsētas Radomas, kas ir Daugavpils sadraudzības pilsēta Polijā. Vēstnieks informēja, ka Radomas mērs ir ļoti ieinteresēts sadarbības aktivizēšanā arī ekonomikas jomā. Radomas mērs ieradīsies uz Daugavpils Pilsētas svētkiem, kad arī tiks aktualizēts jautājums par sadarbības paplašināšanu. Radomas pilsēta ir gatava runāt par sadarbību uzņēmējdarbībā, organizēt Polijas uzņēmēju vizītes un no Daugavpils gaida investīciju piedāvājumus. Žanna Kulakova uzsvēra Daugavpils Cietokšņa nozīmi un iespēju ieguldīt investīcijas tieši tur, pilsētas rajonā, kas strauji attīstās. Vēstnieks atzina arī lidostas projekta nozīmi, kas varētu krietni atvieglot uzņēmēju braucienu organizēšanu un veicinātu uzņēmējdarbību. Žanna Kulakova paskaidroja, ka Daugavpilī prioritāte ir tieši uzņēmējdarbības veicināšana, kā arī tūrisma attīstība, tāpēc arī sadarbībā ar sadraudzības pilsētām akcents tiek likts tieši uz šīm jomām. Arī Polijas vēstnieks domā tāpat -  ja būs sadarbība biznesā, būs veiksmīga sadarbība arī citās jomās.

Polijas vēstnieks Novakovska kungs ļoti augstu novērtēja Daugavpils poļu kopienas aktivitātes, īpašu pateicību izsakot Stankeviču ģimenei. Plkst. 17.30 Polijas vēstnieks Daugavpils teātrī piedalīsies poļu kolektīva "Kukulečka" 20 gadu jubilejas pasākumā.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.