Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Pašvaldības ziņas

130
Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu

Saskaņā ar

MK 25.08.2009 noteikumu nr.970

„Sabiedrības līdzdalības kārtība

attīstības plānošanas procesā"

1.pielikumu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments uzsāk attīstības plānošanu

Daugavpils pilsētas teritorijā.    

Attīstības plānošanas dokuments tiks izstrādāts laika periodā no 31.03.2011. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Daugavpils pilsētas attīstības programmu 2015.-2021. gadam, nodrošinot līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības attīstību. Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2015. - 2021.gads.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  1. Anketu aizpildīšana (2011. gada maijs-augusts)
  2. Tematisko darba grupu semināri (2012. gada janvāris-novembris)
  3. Attīstības programmas 1. redakcijas publiskā apspriešana (2014. gada janvāris-februāris)
  4. Sabiedriskā apspriešana (sanāksme) (2014. gada februāris)

Lūdzam pieteikties līdzdalībai līdz 30.05.2011. Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65404391,

e-pasts: pavels.jurevic@daugavpils.lv,  norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota institūcijas mājas lapā un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu.

 

Daugavpils pilsētas attīstības programma 2015. - 2021. gadam tiek izstrādāta projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes  paaugstināšana" (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047)  ietvaros."