Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

259

Finanšu komitejas sēde

2011.gada 10.martā, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

 

 

Darba kārtība:

 

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes pamatbudžetā
  2. Par telpu Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 13, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.510 "Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"

4. Par telpu, Daugavpilī, Ūdens ielā 24, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram "Jaunība"

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

 

5. Par projekta "Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti" ietvaros izveidoto un iegādāto vērtību uzskaiti

Ziņotājs -  Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja S.Ķikuste

 

6. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

7. Par neapdzīvojamo telpu Daugavpilī, 18.novembra ielā 161, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa"

Ziņotājs -  Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

 

8. Par apropriācijas pārdali pašvaldības speciālajā budžetā

Ziņotājs -  Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

9. Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļas 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja I.Teikmane

 

10. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes direktores vietniece B.Siliņa

 

11. Par Daugavpils pilsētas domes bērnunama - patversmes "Priedīte" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes direktores vietniece B.Siliņa

 

12. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore R.Ģiptere

 

13. Par Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" direktore I.Linarte-Ruža

 

14. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sporta centrs Daugavpils ledus" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

15. Par pašvaldības budžeta iestādes "Sporta centrs Daugavpils ledus" reorganizācijas pabeigšanu

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sporta centrs Daugavpils ledus"     direktors V.Drelings

 

16. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors I.Utināns

 

17. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" pamatbudžeta (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam

18. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" vadītājs A.Rudzs

 

19. Par Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta darba aizsardzības speciālists E.Kozlovskis

 

20. Par Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks V.Gudakovskis

 

21. Par pašvaldības budžeta iestādes "Krievu kultūras centrs" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs -  Pašvaldības budžeta iestādes "Krievu kultūras centrs" direktore G.Bogdanova

 

22. Par pašvaldības budžeta iestādes "Baltkrievu kultūras centrs" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Pašvaldības budžeta iestādes "Baltkrievu kultūras centrs" direktors B.Ivanovs

 

23. Par Poļu kultūras centra 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs - Poļu kultūras centra direktore Ž.Stankeviča

 

24. Par Komunālās saimniecības nodaļas reorganizāciju un pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" izveidošanu

Ziņotājs -  Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja L.Žuromska