Šobrīd Daugavpilī

Dzīvokļu komisijas sēde Pašvaldības ziņas

205

2011.gada 8.martā  plkst.14.00 Daugavpils pilsētas domē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 14.kab.)  notiks kārtējā Dzīvokļu komisijas sēde.

Darba kārtībā tiks izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un lietas par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā:

 

  • - par uzņemšanu uzskaitē dzīvojamās telpas izīrēšanai;
  • - par dzīvojamās telpas izīrēšanu, t.sk. sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana;
  • - nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu.

 

Kā arī tiks izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un lietas par:

 

  • - dzīvojamās telpas īres līgumu un sociāla dzīvokļa īres līgumu noslēgšanu, grozīšanu, pagarināšanu, izbeigšanu;
  • - atlikšanu tiesas spriedumu izpildes izlikšanas daļā no dzīvojamās telpas;
  • - dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

 

 

Dzīvokļu nodaļas vadītāja  M.Liniņa