Trīspusējā konsultatīvā padome neatbalsta Latgales plānošanas reģiona likvidāciju Pašvaldības ziņas

505
Trīspusējā konsultatīvā padome neatbalsta Latgales plānošanas reģiona likvidāciju

25. janvārī Daugavpils Domē tika sasaukta Trīspusējās konsultatīvās padomes sēdē, jo Rēzeknes Trīspusējā konsultatīvā padome ierosināja jautājuma skatīšanu„ Par plānošanas reģionu likvidāciju un to funkciju sadali starp pašvaldībām un valsts iestādēm" . Kopīgais viedoklis tiks izteikts Rēzeknē 28. janvārī.

Daugavpils Domes priekšsēdētāja vietniece Žanna Kulakova uzskata, ka Daugavpils Domes sadarbība ar Latgales plānošanas reģionu bijusi veiksmīga un auglīga. Plānošanas reģions ir bijis labs atbalsts Daugavpils projektu virzībā.

Daugavpils Domes Attīstības departamenta vadītāja Sarmīte Ķikuste skaidroja, ka, ja tiks pieņemts likums par apriņķu veidošanu, tad Plānošanas reģioni dublēs funkcijas. Tikai tad, kad būs pieņemts likums, būs lietderīgi aktualizēt jautājumu par Plānošanas reģionu likvidāciju. Ar tādu viedokli Daugavpils Domes delegācija dosies uz Rēzekni.

Biznesa attīstības nodaļas vadītājs Vladimirs Nadeždins informēja padomes locekļus par nodaļas darbu pagājušajā gadā un par plānotajiem pasākumiem šogad. Lielākie būs Maskavas un Sanktpēterburgas dienas Daugavpilī un  Uzņēmēju dienas septembrī, kur centrālais pasākums būs Investīciju forums.

Žanna Kulakova, noslēdzot sēdi, pateicās padomes locekļiem par darbu un uzsvēra, ka padomes darbs ir tikai pašā sākumā, priekšā daudz svarīgu uzdevumu, lai attīstītu pilsētā uzņēmējdarbību, risinātu kadru jautājumus, veicinātu Daugavpils ekonomisko augšupeju. Kulakovas kundze atzina, ka svarīgākais, kas jau panākts- uzsākts dialogs ar uzņēmējiem un sabiedrību kopumā. Uzņēmēji tiek motivēti aktīvi iesaistīties izstāžu darbā, sevi reklamējot. Piemēram, notikusī pērn metālapstrādes izstāde Rīgā ir parādījusi, ka tikai tā par mums uzzinās. Pēc izstādes Rīgā Daugavpils ir saņēmusi uzaicinājumus piedalīties citās izstādēs ārpus valsts robežām. Žanna Kulakova uzsvēra, ka cita ceļa nav, ir par sevi jāstāsta, tikai tad par Daugavpils iespējām zinās pasaulē un par mums interesēsies investori.

Noslēgumā Kulkakovas kundze informēja uzņēmējus par izglītības iestāžu ierosinājumu rīkot ekskursijas uz pilsētas uzņēmumiem, lai iepazītos ar strādnieku darbu, motivētu jauniešus padomāt par nākamo profesiju. Žanna Kulakova lūdza padomi pārdomāt tādu iespēju un sniegt savus priekšlikumus.

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils Domes preses sekretāre Līga Korsaka.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!