Noslēdzies konkurss uz Plānošanas inženiera un Telpiskās attīstības plānotāja amata vietām Pašvaldības ziņas

778

Pagājušā gada nogalē Daugavpils pilsētas dome izsludināja konkursu uz vakanto Plānošanas inženiera un Telpiskās attīstības plānotāja amata vietu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" finansētā projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai" (vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/030/063) ietvaros.

            Konkurss ir noslēdzies un amatu konkursa komisija, rūpīgi izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus un pretendentu atbildes uz jautājumiem intervijas laikā, pieņēma lēmumu par piemērotākajiem pretendentiem uz vakantajiem amatiem. Par Plānošanas inženieri ir pieņemta darbā Olga Galančuka un par Telpiskās attīstības plānotāju ir pieņemts Pāvels Jurevičs.

            Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai" mērķis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana un stiprināšana, piesaistot kvalificētus speciālistus - telpiskās attīstības plānotāju (profesijas kods 2164 08) un plānošanas inženieri (profesijas kods 2149 05), veicinot pašvaldības autonomo funkciju sekmīgu izpildi.

            Projekta tiešā mērķa grupa ir Daugavpils pilsētas dome, kas nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību, pieņemot lēmumus, nosakot pašvaldības institucionālo struktūru un nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

            Lai nodrošinātu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanu, kā arī uzlabotu pašvaldības attīstības programmas ieviešanas procesa koordināciju un investīciju projektu īstenošanas kvalitāti,   projekta ietvaros ir plānotas šādas darbības:

  • speciālistu piesaiste, saskaņā ar Darba likumu un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana, nodrošinot sertificētas apmācības;
  • projekta publicitātes pasākumi.

Projekta plānotais kopējais finansējums - Ls 28 000

ESF finansējums - 100 % jeb Ls 28 000

 

Projekta kopējais īstenošanas laiks - 18 mēneši

 

Projekta īstenošanas vieta:

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī, LV-5400.

Informāciju  sagatavoja:

Elīna Pūga

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Ekonomikas un investīciju nodaļas

Komercdarbības konsultante

 

tālr. 654 04335

e-pasts: elina.puga@daugavpils.lv  

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!