Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļa informē Pašvaldības ziņas

1004

Periodā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim

 

Reģistrēto laulību skaits:

457 (2009. gadā - 528)

T.sk. baznīcā 105 (2009.g. - 134)

T.sk. ar ārzemniekiem 24 (2009.g. - 17)

Laulība reģistrēta pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas vienam vai abiem laulājamajiem 0 ( 2009.g. - 7)

 

Dzimšanas reģistru skaits (reģistrēti Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā tiek dzimušie Daugavpils reģionālajā slimnīcā vai pēc vecāku dzīvesvietas Daugavpilī)

749 ( 2009.g.- 913, 2008.g.- 1049).

Dzimušo bez ziņām par tēvu skaits 65 ( 2009.g.- 62)

Noteikta paternitāte (vecāki nesastāv laulībā, bet vīrietis labprātīgi atzīst bērnu par savu) 228 gadījumi ( 2009.g. - 266).

Adoptēti 23 bērni, t.sk uz ārvalstīm -8 (2009.g. attiecīgi 19 un 1 uz ārvalstīm).

Dzimuši 405 zēni un 344 meitenes, nedzīvi - 4.

Pirmais bērns ģimenē 403 gadījumos, otrais - 251, trešais 60, ceturtais -19,piektais- 5, sestais - 4, septītais- 1, astotais - 4, devītais - 1, sešpadsmitais - 1.

37 Artjomi, 21 Vladislavs, 20 Anastasijas, 19 Nikita, Deniss, 17 Darja, Maksims, Sofija. Reti vārdi:Ariana, Nikoleta, Sanija, Dans-Alens, Reinis-Lūkass, Kventins-Treviss, Anri, Gordejs, Illia, Božena.

Ļoti raksturīgs 2010. gadā: arvien vairāk vecāki saviem bērniem izvēlas Latvijai un Daugavpilij neraksturīgus, ārzemnieciskus vārdus. Divkāršos vārdus saviem bērniem dod tie vecāki, kur viens no viņiem ir citas valsts pilsonis.

 

Miršanas reģistru skaits (reģistrēti Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā tiek tie nāves gadījumi, kad cilvēks ir miris Daugavpils reģionālajā slimnīcā vai dzīvesvieta bija deklarēta Daugavpils pilsētā).

1553 ( 2009.g. - 1498, 2008.g.- 1488).

Nāves cēloņi ( sarindoti izplatības kārtībā): sirds un asinsvadu slimības, onkoloģija, galvas smadzeņu slimības). Ir palielinājies pašnāvību skaits, nāve no dažādām traumām, nāve no alkohola izraisītām problēmām. Divu gadu laikā par vienu gadu saīsinājies cilvēka mūža vidējais ilgums: sievietēm no 78 uz 77 gadiem, vīriešiem no 72 uz 71 gadu.

 

Informāciju apkopoja nodaļas vadītāja

Helēna Soldatjonoka   

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!