Šobrīd Daugavpilī

Apstiprināts preventīvo pasākumu plāns pavasara plūdu gadījumā Pašvaldības ziņas

165

18. februārī notika apvienotā civilās aizsardzības (CA) komisijas sēde, kurā piedalījās Daugavpils Domes un Daugavpils novada vadība. Tika apspriesta pašvaldību gatavība plūdiem un pasākumu plāns plūdu gadījumā.

Sēdi atklāja Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. CA speciālists Vladislavs Ruskuls informēja par to, ka apzināti ir tehniskie līdzekļi, cilvēku resursi, applūdes zonu iedzīvotāji un māju skaits. Pilsētā tādu māju nav daudz.

Pagaidām prognozes par plūdiem nav, tā varētu būt marta sākumā, bet Daugavpils speciālisti prognozē, ka plūdi būs iepriekšējā gada līmenī- ūdens līmenis Daugavā bija 7,72 metri.

Ruskuls uzsvēra, ka viss ir sagatavots, trūkst tikai maisu. Jānis Lāčplēsis solīja rast līdzekļus maisu iegādei. Tika noteiktas vietas, kur izvietos evakuētos cilvēkus, ja būs tāda nepieciešamība. Daugavpils Domes vadība uzskata, ka jāizmanto, pirmkārt, tās vietas, kur ir piemēroti apstākļi izmitināšanai- sociālās iestādes, dienesta viesnīcas, internāti. Plānā paredzēti arī speciālistu izbraukumi pie iedzīvotājiem- informēšana par evakuācijas iespējamību, par informācijas saņemšanas iespējām, bet gadījumā, ja iedzīvotāji atsakās evakuēties, to viņi apliecina ar savu parakstu.

Par gatavību plūdiem ziņoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, "Daugavpils ūdens", Daugavgrīvas cietums, Veterinārais dienests. Uzņēmuma "Daugavpils ūdens" pārstāvis Juris Sarkans izteica bažas par sūkņu stacijas darbību, gadījumā, kad atslēgsies elektroenerģija. Nepieciešams ir dīzeļģenerators. Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis griezās pie uzņēmuma "Latvenergo" pārstāvja ar jautājumu par to, kāda varbūtība ir, ja plūdu laikā būs elektroenerģijas padeves pārtraukumi, jo nesenie notikumi ir parādījuši nopietnas problēmas un pašvaldībām ir ļoti bēdīga pieredze. Lai arī uzņēmuma pārstāvis apliecināja, ka draudu nav, Jānis Lāčplēsis uzdeva Domes izpilddirektoram pastiprinātu šī jautājuma kontroli, lai pasargātu pilsētu. Lāčplēša kungs uzsvēra, ka rūpīgāk ir jāgatavojas, jo pilsētas vadībai ir bažas par pilsētas drošību.

Tika nolemts, ka meklēs iespēju iegādāties ģeneratoru, lai nodrošinātu sūkņu stacijas darbību elektroenerģijas atslēgšanas gadījumā.

Kas attiecas uz finansējumu, tad pašvaldības nodrošinās pasākumu ar savu finansējumu, bet pēc tam visus zaudējumus prasīs kompensēt valdībai.

Daugavpils novada Domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska uzsvēra, ka novadā ne tik lielas bažas rada pats ūdens līmenis, smagākā problēma ir ledus iešana, kas apdraud Daugavas krastā esošās mājas. Vēl viena nopietna lieta ir lopu evakuācija, kam nepieciešams speciāls transports. Par to novada Domes vadība informēja klātesošos dienestus.

CA komisija apstiprināja preventīvo pasākumu plānu plūdu gadījumā 2011. gadam.

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils Domes preses sekretāre Līga Korsaka.