Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas saimniecības komitejas sēde Domes ziņas

56
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 20.februārī  plkst. 13.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

 

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr. 677 “Par AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu”.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs J.Oļenovs.

  1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 017 1801 izmantošanu kompostēšanas laukuma izbūvei.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas  pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns.