Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas saimniecības komitejas sēde Domes ziņas

162
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2019.gada 10.janvārī  plkst.14.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

  1. Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705 002, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705, 18.novembra ielā 43, Daugavpilī, nojaukšanu.

Ziņotājs: Daugavpils pilsētas domes Īpašuma  pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.

  1. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna.