Šobrīd Daugavpilī

Piešķirts Domes līdzfinansējums sabiedrisko organizāciju projektu realizācijai Domes ziņas

324
Piešķirts Domes  līdzfinansējums sabiedrisko organizāciju projektu realizācijai

No 2.janvāra līdz 1.februārim Daugavpils pilsētas pašvaldība aicināja iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Sabiedrisko organizāciju projektu īstenošanai konkursa kārtībā. 22. aprīlī ārkārtas Domes sēdē deputāti apstiprinājuma finansējuma sadali starp sabiedriskajām organizācijām.

Izglītības un kultūras kategorijā saņemti 95 pieteikumi. Budžetā paredzēta bija summa 55 500 eiro. Sociālajā kategorijā iesniegti 30 pieteikumi, pieejamais finansējums šajā kategorijā ir 45 tūkst. eiro.

Finansējums  sabiedriskajām organizācijām piešķirts, akciju rīkošanai, dalībai konkursos, nacionālo vērtību saglabāšanai, grāmatu izdošanai, izpētes darbiem, izglītojošiem pasākumiem, sporta aktivitātēm, veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Papildus līdzekļi piešķirti biedrībai “Daugavpils izpletņlēcēju klubs” 2798 eiro infrastruktūras attīstības līdzfinansēšanai, biedrībai “Ilgas” 6357 eiro, biedrībai “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” 9927 eiro, Invalīdu sporta biedrība “Solis Plus” 8242 eiro, Invalīdu sporta klubam “Daugavpils” 3691 eiro nodarbinātības pasākumu līdzfinansēšanai. Visas šīs biedrības realizē projektus, kam piesaistīts ES finansējums.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.