Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par lokālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu Pašvaldības ziņas

268
Paziņojums par lokālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Daugavpils dome paziņo, ka 2021.gada 14.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.656 (prot.Nr.41, 19.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.16 „Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.56 „Par Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.16 „Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

14.10.2021.lēmums Nr.656