Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība turpina attīstīt industriālo infrastruktūru Domes ziņas

303
Pašvaldība turpina attīstīt industriālo infrastruktūru

Domes deputāti komiteju sēdēs sāka skatīt jautājumu par finansējuma ieplānošanu būvprojektēšanas darbiem jaunas ēkas būvniecībai Spaļu ielā 4.

Bija izsludināts atklāts konkurss būvprojektēšanas darbu veikšanai, ir zināms uzvarētājs un ir iespēja slēgt līgumu. Būvprojektēšanas darbiem nepieciešami 65 376 eiro, kas tiks paredzēti pašvaldības 2020. gada budžetā. Pašvaldība šī projekta realizācijai plāno piesaistīt ERAF finansējumu.

Teritorija, kur plānots būvēt ražošanas ēku atrodas Ziemeļu industriālās zonas teritorijā. Ēka paredzēta metālapstrādes nozarei. Deputāti atbalstīja lēmumprojektu ar piebildi, ka ēkas nomas tiesību izsole tiks rīkota pirms paša būvprojekta izstrādes, lai projektu varētu izstrādāt konkrētam lietotājam.

Galīgo lēmumu šajā jautājumā pieņems Domes sēdē.

Jāpiebilst, ka līdzīgs projekts jau ir realizēts Mendeļejeva ielā. Šīs ēkas nomas tiesību izsole jau notikusi un tuvākajā laikā Domes deputāti apstiprinās izsoles rezultātus.

 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.