Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība risina bērnu zobārstu trūkuma problēmu Domes ziņas

279
Pašvaldība risina bērnu zobārstu trūkuma problēmu

Daugavpils pašvaldībā, rūpējoties par medicīnas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, notiek darbs pie medicīnas personāla piesaistes darbam vietējās ārstniecības iestādēs. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta bērnu zobārstu trūkuma problēmai. Lai to risinātu, jau otru gadu pēc kārtas tiek piešķirts finansējums zobārstu apmācībām. 7. jūlijā Domē notika informatīva tikšanās ar jauniešiem, kas šogad absolvēja vidusskolu un vēlas ar pašvaldības atbalstu iegūt zobārsta profesiju, pretī apņemoties vismaz 10 gadus nostrādāt Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā.

Par iespēju parakstīt līgumu un iegūt pašvaldības finansējumu visus jauniešus informēja skolās. Tos, kas pauda interesi un aizpildīja anketu, aicināja uz Domi. Tikšanās gaitā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki Jānis Dukšinskis un Līvija Jankovska, Daugavpils Zobārstniecības poliklīnikas valdes loceklis Vaclavs Jasvins, Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova un domes Juridiskā departamenta pārstāvji informēja jauniešus par sadarbības nosacījumiem: pašvaldība apmaksā studiju maksu, kas ir 12 tūkstoši eiro gadā jeb 60 tūkstoši eiro 5 studiju gadu laikā. Pretī jaunietis apņemas pēc studiju beigšanas vismaz 10 gadus nostrādāt Daugavpils Zobārstniecības poliklīnikā, vismaz 50 % no darba laika veltot bērnu ārstēšanai. Finansējums paredzēts četriem studentiem. Pretendentus vērtēs pēc vidējās balles un CE rezultātiem divos priekšmetos: ķīmijā un bioloģijā. Studiju gaitu stingri uzraudzīs: katru semestri finansējuma saņēmējam būs jāatskaitās par sesijas rezultātiem. Gadījumā, ja līguma nosacījumi netiks ievēroti, finansējums būs jāatgriež. Studenta vecāki vai apgādnieki paraksta līgumu kā galvotāji.

Konkursa nolikums 14. jūlijā tiks publicēts Daugavpils Zobārstniecības poliklīnikas vietnē www.zobi.daugavpils.lv un pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv.

Vērtēšana notiks pēc 24. jūlija, kad absolventi būs saņēmuši centralizēto eksāmenu sertifikātus.

Pērn studijas ar pašvaldības finansējumu uzsāka četri topošie zobārsti. Visi ir veiksmīgi apguvuši pirmā kursa programmu un jau pēc četriem gadiem varēs uzsākt pacientu pieņemšanu.

Domes priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska norādīja: „Medicīnas pieejamība un rūpes par cilvēku veselību ir pašvaldības prioritāte. Un nav normāli, ka bērniem pusgadu jāstāv rindā, lai tiktu pie zobārsta. Valsts šo jautājumu nevar atrisināt, jo zobārsti ir tiesīgi strādāt gan privātpraksēs, gan izvēlēties  pacientu kategorijas. Diemžēl, retais izvēlas darbu ar bērniem, jo tas ir daudz sarežģītāks: bērni niķojas, raud, baidās. Un nepastāv tiesiskais regulējums, kas ļautu piespiest zobārstam strādāt ar bērniem. Tāpēc pašvaldībai neatlika nekas cits, kā pērn pieņemt lēmumu par četru, un šogad – vēl četru studentu apmācību finansēšanu. Es domāju, ka tas ir ļoti liels atbalsts mūsu pilsētas absolventiem, jo apmaksātas studijas 60 000 apmērā ir milzīga summa, bet pašvaldība speciālistu piesaisti ir nodefinējusi kā prioritāti un arī to īsteno ne tikai vārdos, bet arī darbos.”

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.