Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība piešķirs naudas balvas par izglītojamo sasniegumiem Domes ziņas

224
Pašvaldība piešķirs naudas balvas par izglītojamo sasniegumiem

27. maijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par naudas balvu piešķiršanu skolēniem, kuri guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī atbalstīja naudas balvas apmēra palielināšanu valsts un Eiropas mēroga olimpiāžu laureātiem.

Ceturtdien, 27. maijā Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā tika skatīts un Daugavpils pilsētas domes sēdē atbalstīts papildinātais lēmumprojekts par naudas balvu piešķiršanu valsts un starptautisko olimpiāžu laureātiem. Deputāti vienbalsīgi nobalsoja par naudas balvu piešķiršanu  izglītojamiem, kuri guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, tostarp arī 12 skolēniem, kuri 2019. un 2020. gadā piedalījās Sanktpēterburgas universitātes rīkotajā Starptautiskajā krievu valodas olimpiādē.

Izskatot lēmumprojektu par naudas balvas piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem, visi Daugavpils pilsētas domes deputāti atbalstīja arī priekšlikumu palielināt naudas balvu apmēru. Par 10 eiro tiks palielināta naudas balva katram valsts mēroga olimpiādes laureātam, un par 55 eiro Eiropas mēroga olimpiāžu laureātiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde